Historie tábora


Tábořiště U Křížku s výhledem na Lipno

Už v roce 1959 se sjezdem Nežárky začala psát historie vodáckého tábora, jímž za téměř padesát let prošly celé generace dětí i vedoucích. O rok později se tábor přestěhoval na Vltavu, v roce 1961 poprvé tábořili naši předchůdci pod vedením Jana Škardy na louce U Křížku poblíž Dolní Vltavice. V polovině sedmdesátých let vyrostla péčí firmy Chemoprojekt a její odborové organizace loděnice, jejíž silueta se stala symbolem spojujícím mnoho lidí, jimž přirostlo vodáctví a Lipensko k srdci. Najdete ji ostatně symbolicky i v logu našeho občanského sdružení.


Kuchyně na otevřeném ohni

Vzácným rysem táborové komunity, která U Křížku vznikala, je její vodácká vytrvalost. Mnozí dřívější táborníci se postupem času stali praktikanty a oddíláky. Někteří vedoucí působí na táboře Chemoprojektu již 40 let, další pracují s dětmi na jiných táborech. Tak vzniklo i jádro týmu, který dnes stojí za aktivitami občanského sdružení VPT Lipno. Lidé, z nichž mnozí drželi na Lipně poprvé v ruce pádlo, učili se tam žít v souladu s přírodou a později i vést dětské oddíly, chtějí své zkušenosti předávat dál. V roce 2005 poprvé vykročíme ze základny, kde jsme strávili mnoho kouzelných chvil, na další místa Lipna, abychom si vychutnali to zvláštní, krásné a drsné kouzlo spojení hor, lesů a vodní hladiny.


I lodě bývaly trochu jiné