O nás


Mgr. Eva Tulachová

VPT Lipno je spolek založený v roce 2003 podle zákona č. 83/1990 Sb. Byl registrován MV ČR pod číslem VS/1-1/56468/04-R, naše IČO je 26653222.

Jeho vznik byl motivován především snahou podpořit činnost vodáckého putovního tábora, jehož kořeny lze vystopovat už na počátku 60. let minulého století. Zakladateli se stali vodáci všech generací se zkušenostmi s pořádáním dětských táborů i s vodáckým sportem. Řada z nich má i významné manažerské zkušenosti.

Naším hlavním posláním je přispívat k výchově dětí a mládeže se zaměřením na aktivní trávení volného času v přírodě. Zajišťujeme materiální zázemí, správu majetku a poskytování služeb spojených se sportovní činností a výchovou dětí a mládeže. Dospělé zveme ke spolupráci a děti k účasti na našich akcích. V roce 2006 jsme nabídli spolupráci neziskové organizaci JAHODA, která organizuje nízkoprahové aktivity pro děti a mládež. Od roku 2010 spolupracujeme s hostivickým Klokánkem. Oběma organizacím nabízíme pro děti ze sociálně slabších rodin účast na různých akcích za zvýhodněných podmínek. Nové zážitky z tábora a dalších setkání by jim měly pomoci lépe se začlenit do společnosti.

Spolek založil v roce 2003 RNDr. Jan Herzmann. V roce 2023 převzala předsednictví spolku Mgr. Eva Tulachová.


RNDr. Jan Herzmann