Sdružení - o nás


Mgr. Pavel Tulach

VPT Lipno je dobrovolným sdružením občanů, založeným v roce 2003 podle zákona č. 83/1990 Sb. Bylo registrováno MV ČR pod číslem VS/1-1/56468/04-R, naše IČO je 26653222.

Vznik sdružení byl motivován především snahou podpořit činnost vodáckého putovního tábora, jehož kořeny lze vystopovat už na počátku 60. let minulého století. Zakladateli sdružení se stali vodáci všech generací se zkušenostmi s pořádáním dětských táborů i s vodáckým sportem. Řada z nich má i významné manažerské zkušenosti.

Hlavním posláním sdružení je přispívat k výchově dětí a mládeže se zaměřením na aktivní trávení volného času v přírodě. Sdružení zajišťuje materiální zázemí, správu majetku a poskytování služeb spojených se sportovní činností a výchovou dětí a mládeže. Dospělé zveme ke spolupráci a děti k účasti na našich akcích. V roce 2006 jsme nabídli spolupráci neziskové organizaci JAHODA, která organizuje nízkoprahové aktivity pro děti a mládež. Od roku 2010 spolupracujeme s hostivickým Klokánkem. Oběma organizacím nabízíme pro děti ze sociálně slabších rodin účast na různých akcích za zvýhodněných podmínek. Nové zážitky z tábora a dalších setkání by jim měly pomoci lépe se začlenit do společnosti.

Předsedou sdružení byl do roku 2011 RNDr. Jan Herzmann, poté předsednictví převzal Mgr. Pavel Tulach, učitel na Malostranském gymnáziu a finanční manažer v soukromém zdravotnickém zařízení Palas Athena, s.r.o.


RNDr. Jan Herzmann