Kontaktní informace

VPT Lipno z.s.
Za Horizontem 502, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 26653222,
bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. účtu 1583109001/5500
www.vptlipno.cz, e-mail: vptlipno@gmail.com

Předseda

Mgr. Eva Tulachová, 725 591 229

Hlavní vedoucí tábora

Jiří Pacovský

Korespondenční adresa tábora

VPT Lipno / Vodácký tábor Chemoprojekt
Jméno a příjmení
Poste restante
382 23 Černá v Pošumaví