Kontaktní informace

Občanské sdružení VPT Lipno,
Otopašská 806/12, 158 00 Praha 5
IČO: 26653222,
bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. účtu 1583109001/5500
www.vptlipno.cz, e-mail: vptlipno@gmail.com

Předseda

Mgr. Pavel Tulach, tel. (+420) 604 754 073

Hlavní vedoucí tábora

Mgr. Pavel Tulach, tel. (+420) 604 754 073

Korespondenční adresa tábora

VPT Lipno / Vodácký tábor Chemoprojekt
Jméno a příjmení
Poste restante
382 23 Černá v Pošumaví